Adoptieprocedure Stichting story of the strays

 

  • Allereerst hebben we telefonisch contact en zullen we een aantal vragen stellen over de gezinssituatie, de woonsituatie en in hoeverre er voldoende tijd is om een hond zo optimaal mogelijk te verzorgen. Zeker een pupje heeft in de beginperiode veel zorg en aandacht nodig.
  • Wij hebben zo veel mogelijk informatie over het hondje van uw dromen. We zijn een kleine club en besteden veel aandacht aan research, we weten goed waar de hondjes vandaan komen en meestal ook wat hun achtergrond is ( de achtergrond soms niet, wat onontkoombaar is bij zwerfhondjes).
  • We stellen een adoptieovereenkomst op met daarin afspraken over de vergoeding en wat er verwacht wordt van u als adoptant en hoe wij achtervanger blijven als er toch onverhoopt probleempjes blijken te zijn.
  • We spreken een datum af wanneer de hond aankomt op de luchthaven. Wij maken we een aankomst-app aan zodat iedereen betrokken is bij de spannende reis naar Nederland.
  • Eigenlijk gaan bijna alle honden (mits er optie tot adoptie is) eerst bij ons zelf in foster, dit om te acclimatiseren. 
  • Als u besluit een hond bij ons te adopteren bent u verplicht een anti ontsnappingstuig bij ons aan te schaffen, deze kosten 37.50 euro.

 

De adoptiekosten voor al onze hondjes zijn 350 euro. Uw hondje is dan volledig gevaccineerd, gechipt, ontwormd, en is in het bezit van een Europees paspoort. Tevens zijn ze nagekeken door een dierenarts in Griekenland. Hondjes ouder dan 12 maanden zijn gesteriliseerd, want ons beleid is er op gericht voortplanting te beperken. De prijs is inclusief de tickets voor de vlucht vanuit Griekenland. Bij adoptie vragen wij een vooruitbetaling van 100 euro.  Een hondje is een commitment van vele jaren en dit voorschot is zowel voor u als adoptant als voor ons als stichting een extra zekerheid. U weet zeker dat het door u gekozen hondje definitief voor u gereserveerd wordt, en wij krijgen van u het signaal dat u een weloverwogen beslissing neemt. Wij hopen dat we hierdoor een scheiding krijgen van mensen die serieuze belangstelling hebben en mensen die, hoe goedbedoeld ook, te impulsief reageren op een hondje, en hier toch helaas weer op terug komen.