Adoptieprocedure Stichting story of the strays

 

  • Allereerst hebben we telefonisch contact en zullen we een aantal vragen stellen over de gezinssituatie, de woonsituatie en in hoeverre er voldoende tijd is om een hond zo optimaal mogelijk te verzorgen. Niet alleen een pup heeft in de beginperiode veel zorg en aandacht nodig, ook oudere honden hebben tijd en aandacht nodig om te kunnen wennen aan het nieuwe leven in een gezin.
  • Wij hebben zo veel mogelijk informatie over de hond van uw dromen. We zijn een kleine club en besteden veel aandacht aan research, we weten goed waar de honden vandaan komen en soms ook wat hun achtergrond is ( de achtergrond is niet altijd bekend, wat onontkoombaar is bij zwerfhonden).
  • We stellen een adoptieovereenkomst op met daarin afspraken over de vergoeding en wat er verwacht wordt van u als adoptant en hoe wij achtervanger blijven als er toch onverhoopt problemen blijken te zijn.
  • We spreken een datum af wanneer de hond aankomt. Wij maken we een aankomst-app aan zodat iedereen betrokken is bij de spannende reis naar Nederland.
  • Eigenlijk gaan bijna alle honden (mits er optie tot adoptie is) eerst bij ons zelf in foster, dit om te acclimatiseren. 
  • Als u besluit een hond bij ons te adopteren bent u verplicht een anti ontsnappingstuig bij ons aan te schaffen, deze kosten 25 euro.

 

De adoptiekosten voor al onze honden zijn 375 euro. Uw hond is dan volledig gevaccineerd, gechipt, ontwormd, en is in het bezit van een Europees paspoort. Tevens wordt elke hond nagekeken door een dierenarts in Griekenland. Honden ouder dan 12 maanden zijn gesteriliseerd, want ons beleid is er op gericht voortplanting te beperken. De prijs is inclusief het transport. Bij adoptie vragen wij een vooruitbetaling van 150 euro.  Een hond nemen is een verantwoordelijkheid van vele jaren en dit voorschot is zowel voor u als adoptant als voor ons als stichting een extra zekerheid. U weet zeker dat de door u gekozen hond definitief voor u gereserveerd wordt, en wij krijgen van u het signaal dat u een weloverwogen beslissing neemt. Wij hopen dat we hierdoor een scheiding krijgen van mensen die serieuze belangstelling hebben en mensen die, hoe goedbedoeld ook, te impulsief reageren op een hond, en hier toch helaas weer op terug komen.